ایمشجه
تاریخی مذهبی و علمی

پیش شماره کد تلفن شهر و شهرستان های استان آذربایجان شرقی

نام شهر

کد شهر

04 هادیشهر/علمدار/گرگر

04923

آبریز

0432423

آبش احمد

0427426

آتش بیگ

04246853

آچاچی

0423227

آخولا

0412275

آخوندقشلاق

0412742

آذرشهر

0412422

آرالان

0491257

آرپادره سی

04116334

آرموداق

0424426

آروق

0422832

آس قدیم

0427454

آسایش

04246825

آشنار

0424336

آغ زیارت

04246733

آغ کهریز

0471261

آغبلاغ جلفا

0492330

آغبلاغ سفلی

0427328

آغبلاغ علیا

04227662

آغبلاغ گورانلو

04246773

آغبلاغ مهمان

04246264

آغچه ریش

04246774

آغچه کهل زمانی سراب

0432325

آغچه کهل مراغه

0422739

آغکندقره خضر

0422828

آغمنار

0422847

آغمیون

0431236

آق براز

0427264

آق گنبد

0412364

آقابابافرامرزی

0427349

آلاقیه

04246844

آلان

0432716

آلانق

0432437

آلقو

0412734

آلماچوان

0422778

آلمالو

0422638

آمستیجان

0472251

آمقان

0412363

آمندسراب

0432521

آمندشبستر

0472328

آهق

0421742

آوین/مسجدلو

0424427

ابراهیم سمیع

0427536

ابرغان سراب

0431234

ابرغان مرند

0491232

اجاق کندی

0427552

احمدآباد/سفلی

0431275

احمدآباد/کلیبر

04275294

احمدآباد/گروس

04245224

اذغان

0426235

اربط

0412368

اربطان سراب

0432513

اربطان مرند

0492231

اردلان

0432724

اردها

0431235

ارزنق

0432725

ارزیل

0427326

ارسی مرند

0491253

ارسی/هادیشهر

0492317

ارقنه

04246394

ارنان

0427272

اسبفروشان

0431224

اسبقران

04312474

استانجین

04245226

استمال

0427343

استیارتبریز

04116315

استیارسراب

0432528

اسدداغی

0491288

اسفستان

0431229

اسفنجان

0412347

اسفهلان

0412272

اسکانلوی علیا

0427531

اسکلو

0427446

اسکندان

0412349

اسکندر

0411632

اسکو

0412322

اسلام آباد

0431245

اسماعیل آباد

04327157

اسنجان

04114320

اشان

04217413

اشتبین

0492311

اشتلق علیا

0432432

اصفهانجیق

0421756

افشار

0492327

افشردی

0432511

افیل

0426242

اکوزگنبدی

0424642

اکیس

0421761

اکین آباد

0432441

اللو

0426238

الماس

0472241

النجارق

04244313

الوارسفلی

04112525

الوارعلیا

04112527

الوانق

0412431

امام چائی

0431266

امیردیزج

0412441

امیرزکریا

0471257

انامق

0491219

انباردان

0432424

انباستیق

04274684

انجرد

0426256

اندبیل

0472337

اندراب

0431242

اندرگان/ارسباران

04273353

انرجان

04114321

اهر

0426222

اوان

0427366

اورتاسو

04246775

اوزی

0427463

اوشندل

0424637

اوغان

0431239

اولی قشلاق

0427461

اولی کندی

04112573

اولیق

0427347

اونلیق

0424424

ایده لو

0431267

ایده لوی بزرگ

0422857

ایرانق

0432435

ایری بوجاق

04275544

ایری سفلی

0492314

ایری علیا

0427339

ایشلق

0424423

ایل باغی

0432721

ایل یوردی

0427453

ایلخچی

0412332

ایمشجه

04246763

اینجار

0427267

ایوق

0432719

ایوند

0472343

باباباغی

0411269

باباجان

04262924

باباکلک

0422858

بابره سفلی

0491281

بابونه سفلی

04246784

بارانقار

04245227

بارانلو

0412264

بارگاه

04246778

باروج

0492228

باروق

0432619

باسمنج

0412232

باشکندی

0432324

باشماق میانه

04232743

باشماق هشترود

04246266

باشیزاوجان

0432447

باغ معروف/کجاآباد

0411431

باغ وزیر

0472344

باغجغازعلیا

04245225

بالسین

0424425

باللی قشلاق

04262934

باویل علیاسفلی

0412348

بایقراکوه

0424643

بایقوت

0422834

بخشایش

0432634

برآغوش

0432726

برزلیق

04243228

برنلیق

04232282

بزوجیق

04246416

بستان آباد

0432412

بسطاملو

0427527

بسیط

04246854

بشاب

0427428

بقرآباد

04243229

بلفه تیمور

0424339

بلوک آباد

0422733

بناب تبریز

0412722

بناب مرند

0492222

بندر/شرفخانه

0472216

بنه کهل

0432438

بنیس

0471228

بهرام

0491235

بهرمان

0431232

بهل

0426296

بهمن آباد

04245264

بهنق

0421747

بوراچارلو

0412369

بوکت

0422639

بیات سفلی

04243316

بیانلوجه

0422781

بیجند

0431237

بیرق

04116316

بیک کندی

04246393

بیگجه خاتون

0471233

بیلوردی

0432515

پارام

0432637

پاشابیگ

04246843

پالچقلو

0422752

پایانه

0472336

پردول

0472331

پورسخلو

04232373

پیام

0491245

پیربالا

0491264

پیرچوپان

0412446

پیشیکلو

0432448

پیغام

0427431

تاتارعلیا

0427532

تازه قلعه

0422835

تازه کندآخوند

0491242

تازه کندپناهی

0432326

تازه کندتبریز

0412268

تازه کندچلقائی

0412735

تازه کندسراب

0431268

تازه کندسفلی

0421724

تازه کندقشلاق

04217412

تازه کندوینق

0427542

تبریز

0411

تپه قندیلو

0412371

تپه/اسماعیل آباد

0422845

تجرق مراغه

0422645

تجرق میانه

0424434

تخت سفلی

04246782

تخمدل

0427353

ترپ

0472348

ترک

04244222

ترکمن چای

04243223

تسوج/دیزج شیخ مرجان

0472246

تکلدان

0431249

توپ آغاج

04246855

توپچی

0472259

توتاخانه

0412748

تورچی

0422836

تیکمه داش

04323122

تیل

0472238

جاجان

0427329

جان بهان

0432439

جانانلو

0427522

جانقور

0432533

جغناب

0432531

جلده باخان

0431254

جلفا

0492302

جمال آباد

0432728

جهیزدان

0431255

جواش

0491258

جوان قلعه

0422635

جوشین

0427354

جوقان کوچک

0432431

جیران سفلی

0422773

جیغه

0432522

چاوان

04116318

چای کندی اهر

0427442

چای کندی سراب

0432527

چبینلو

0422785

چپقلو

0412747

چتاب/علیا/سفلی

04232283

چرچر

04912413

چرزه خون

0432425

چرکنلو

0423235

چرلو

0431251

چرم خوران

0432317

چشمه کش

04244385

چشمه کنان

0472239

چگان

0422753

چلان سفلی

0422749

چلان علیا

0422787

چلناب

0427379

چنار

0422641

چه گوش

0431244

چهاربرود

0422647

چهرگان

0472252

چوان سفلی

0421789

چوان علیا

0421782

چوانباغ

0421788

چوبانلار

0432532

چول قشلاقی

0426239

چولاقلو

04232457

چوللو

04312476

چیناب

0427273

حاج یوسفلوی علیا

04244463

حاجی آقا

0432426

حاجی کندی

04246712

حاجی لار

0427371

حافظ

0432332

حدادان/آتی کندی

0427435

حسن کندی رود

04246263

حسین آباد

0422848

حلمسی

0424334

حوری

0422642

حوری درق

0427269

حیدرکانلو

04275383

خاتون آباد

04243312

خاصبان

0412365

خاکی

0432723

خالان

0427447

خامنه/دریان

0472234

خان کندی

0427274

خانقاه تبریز

0412448

خانقاه سراب

0432631

خانقاه مراغه

0421754

خانقاه میانه

04244293

خانه برق جدید

04127295

خانه برق قدیم

04127298

خراجو

0422727

خراسانک

0424646

خرم آباد

0426252

خرمازرد

0421777

خروانق

0427362

خسروشهر

0412266

خشکناب

0432632

خضرلو

0422627

خلجان

0412277

خلف بیگلو

04275543

خلیفه کندی

0421765

خمارلو

0427523

خواجه

0432512

خواجه ده/کلاله

0424439

خواجه دیزج

0411285

خواجه شاهی

04246764

خواجه غیاث

0424335

خواجه مرجان

0472349

خوبستان

04232313

خورخور

0412354

خوشه مهر/ینگی کندی

0412733

خونیق

0426232

خویسرق

04272764

خیرآباد

04245229

دادلو

04232452

داراب

0431225

داران

0492316

داش آتان

0421734

داش آلمالو

0412458

داشبلاغ بازار

0422784

داشبلاغ مغار

0426295

داشبلاغ هشترود

04246362

داشکسن اهر

0427342

داشکسن تبریز

0412455

دامناب

0426254

دامنجان

0431241

دانباران

0431226

دایان

04275443

دایلار

0426244

دریلو

0427533

درین درق

04232744

دستجرد/بلوکان

0424325

دستجرداهر

0427359

دشدور

04262364

دلی قیز

0424444

دمیرچی حدادان

04274644

دمیرچی سراب

04327275

دمیرچی ملکان

0422829

دوپیق

04262474

دوریق

0427336

دوزال/نوردوز

0492309

دوزدوزان

0432722

دوگیجان

0491274

دولت آباد

0491294

دولت آباد/سراب

0431271

دوه داشی

04232312

دوه یاتاقی

04246776

دیده بان

0491259

دیزج امیرمدار

0412342

دیزج پروانه

0412739

دیزج حسین بیک

0491296

دیزج خلیل

0471237

دیزج رضاقلی بیگ/دیزج علیقلی بیگ

0424638

دیزج قربان

0491267

دیزج لیلی خانی

04116310

دیزج ملک

0427332

دیل بیلمز

0427439

دین آباد

0412449

دیورزم

0421735

ذاکرکندی

04246783

ذولبین

0424627

رازلیق

0431279

رازیان

0422629

رزگاه

0432731

رشت آباد

0426245

رشیدآباد

04245267

روزی

0427331

روستای/هریس سراب

0431228

روشت بزرگ/دوش

0412744

ریحان

0426255

زال

0491261

زاوشت

04127292

زاویه مرند

0492318

زاویه میانه

0423239

زرغان

0491271

زرنق سراب

0432616

زرنق میانه

04232735

زرنکش

0424445

زغن آباد

0427355

زگیلیگ سفلی

0426294

زمهریر

04912414

زنبلان

04275394

زنجیره

0491218

زندآباد

0426234

زنوز

0492212

زنوزق

0491249

زوارق/کوته مهر

0412745

زین آباد

0472341

زین الحاجیلو

0412341

زیناب

0471253

زینتلو

0412459

زینجناب

04114322

ساتلو

0412274

سار

0472329

ساربانقلی

0471242

ساری تپه

0491282

سبزارباط

0423233

ستن

0427545

سراب

0431

سراسکندسفلی

04246856

سرای

0432514

سرای ده

0412367

سرج

0421732

سرخه دیزج

0427361

سردارآباد

0427441

سردها

0431238

سرگیزه

0421757

سرند

0432519

سرین دیزج

0412362

سعادتلو

04246413

سعیدآباد

0432417

سفیدکمر

0472334

سفیده خوان/اسپرج خوان

04116313

سقین سرا

0432427

سلطانگه

0432328

سلوک

0424633

سنزیق

0431252

سنقرآباد

04244383

سنوکش

0421736

سهزاب

0431243

سهل آباد

04245268

سهلان

0411251

سوین

0431256

سوینج

0424338

سیاه کمر

04232372

سیدبیگ

0424644

سیرک

0427452

سیس

0472232

سیلاب

0412435

سیلگرد

0492321

سیه رود

0492315

سیه سران

0492306

سیه کلان

0427351

سیوان

0491266

شادآبادعلیا

04116323

شادآبادمشایخ

04116320

شالغون

0431253

شاملوکلیبر

04274493

شاملوهریس

0432534

شانجان

0471255

شاه ولی

0427462

شبستر

0471

شجاع

0492313

شجاع خانلو

04275463

شجایلو

0427534

شربیان

04327152

شرف آباد

0427352

شرفه

0427526

شریفلو

0422837

شلیلوند

0421758

شندآباد

0472222

شنگل آباد

0432319

شهرک پائین

0432517

شهرک/سهند

0412344

شهنوازوسطی

04246734

شورجه طورآغای

0422851

شوردرق

0491255

شورقره کندی

04246754

شیخ احمدلو

04243294

شیخ الاسلام

0422859

شیخ بابا

0422865

شیخ رجب

0432524

شیخ طبق

04243317

شیخ قشلاق

04262933

شیخ ولی

0472249

شیخدرآباد

0423272

شیخلان سفلی

0427456

شیراز

0422628

شیرامین

0412443

شیربیت

04262923

شیره جین

04312472

شیروانه ده

04323123

شیرین کندی

0422853

صغایش

0412457

صفرلو

04275393

صوفیان/چله خانه

0472322

صوفیلار

0424645

صومعه دل

0427325

صومعه زرین

04327273

صومعه سفلی

0422738

صومعه علیامراغه

0422748

صومعه علیامیانه

0424326

صیفار

0427372

طارون

04244382

طرزم

0427345

طغای

04232455

طوعلی علیا

0427535

طوق

04232733

طوین

04244332

عاشقلو

0427528

عباس آباد

04275464

عبدالرزاق

0427457

عجب شیر

0422622

عربشاه خان

0427445

عرقطو

04246415

عریان تپه

0491295

علویق

0427323

علی آبادالوار

0432442

علی آبادگوراوان قشلاقی

0422831

علی آبادمیانه

0424632

علی آبادورزقان

0427373

علیار

0427374

علیشاه

0471244

علیوردی اوشاقی

0427541

عمارت

0427543

عمواوغلی

04246777

عنصرود

0412336

عیش آباد

0491273

عین الدین

0432315

غریب دوست/مهماندوست

04243293

غلمانسرای

0472258

فارفار

0492256

فرگوش

0431233

فندقلو

04244384

قاپولوخ

0491285

قازالچای

0432446

قاسم درق

04232374

قاشقچی

0422861

قاضی جهان

0412442

قباق تپه

04243315

قپچاق

0412353

قتانلو

0427275

قدمگاه/بادامیار

0412461

قراجه سراب

0432518

قراجه فیض اله

0491254

قراجه میانه

04232736

قران قیه

04323127

قربان کندی

0422862

قرخ سقر

0424686

قرطاول

0421743

قرمزی قشلاق

0491277

قره آغاج شبستر

0472345

قره آغاج میانه

0424672

قره اور

04232456

قره بابا

0432314

قره بلاغ مرند

0492322

قره بلاغ میانه

0424524

قره تپه

0472245

قره چای حاجعلی

0432323

قره چمن

0432313

قره خضر

0422838

قره طورق

04232742

قره قشلاق

0412741

قره قشه

0432322

قره قیه

04274674

قره کلک

04246846

قره کوشن

0432429

قره گنای

04246772

قزل دیزج

04112528

قزل گچی

0431248

قزل یول

04275444

قزلجه

04323125

قزلچه میدان

04116300

قشلاق

0492325

قشلاق ازبک

04274494

قشلاق سیف الدین

04244227

قشلاق شاه وردی

0426233

قشلاق قره باغلو

0427458

قشلاق قره درق

0427465

قلعه جوق

0422852

قلعه خالصه

0421731

قلعه کندی اهر

0427276

قلعه کندی کلیبر

0427436

قلعه ملک

0426257

قلندر

0426251

قلیچ چی

04232375

قم تپه

0472353

قمیش آغل

0492275

قمیشلو

0427265

قواق علیا

04232376

قوریجان

0422842

قوزلوجه

0422634

قوش قیه سی

0422855

قوشچی

0431259

قوشقرا

0412462

قوشه بلاغ

04245228

قولان

0492328

قویجاق

04232453

قویون قشلاقی

0424649

قیصرق

0432718

قینر

0491289

قیه باشی

0427434

کادیجان

0431246

کاسین

0427322

کاغذکنان

04245222

کاغلوگوزلو

04274673

کافی الملک/کوشک

0471225

کامل آباد

0421755

کدخدالوی بالا

0427537

کر

0432436

کراب

0491265

کرج آباد

0421744

کرجان

04114324

کردآباد

0412339

کردکندی

0432418

کردلراهر

0426246

کردلرتبریز

0412337

کرده ده

0421723

کرکج

0411637

کرگان قدیم

0432444

کرمجوان

0422737

کزرج

04244225

کسانق

0426241

کسلان

04244322

کشک سرای

0492214

کقالق

0426231

کلاش

0472347

کلالق

0427459

کلاله اسلامی

0427553

کلاله علیا

04275473

کلانترسفلی

0431263

کلانکش

0472339

کلجار

0491263

کلجاه

0412346

کلقان

0432327

کله گرد

0424636

کلهراهر

0426259

کلهرمیانه

0424327

کلوانق تبریز

0412463

کلوانق سراب

0432624

کلوچه خالصه

0423275

کلیان

0431231

کلیبر

0427422

کماجرود

04246414

کمارسفلی

0492323

کندرود/گل آبادشبستر

0472354

کندرودتبریز

04116303

کندلج

0492227

کندوان

0424441

کنزه رود

0427548

کنگاور

04232732

کهبنان

04232262

کهجوق

0421729

کهدولان

04327195

کهق

0421746

کهل بلاغی

04246827

کهنمو

0412345

کوخالو

0412456

کوربلاغ

04262294

کوزه کنان

0472226

کوه کمر

0491251

کوهسالار

04243314

گال

04273544

گاوکان/آخی جهان/تیمورلو

0412452

گاوینه رود

04243226

گدکلو

0422849

گرانکاه

0426258

گرده سنگ

04262574

گروس

0472338

گزافر

0491279

گشایش

0421792

گل

0421793

گل آخر

0432419

گل تپه

0421725

گل قاسم

0432318

گلبوس

0423243

گلستان سفلی

0422762

گلستان علیا

0422759

گله بان

0492233

گلی قوزی

04274683

گلی کندی

0422775

گلین قیه

0491234

گمند

0432526

گمیچی

0412366

گنبد/زاویه

0422643

گنبرف

0412338

گنگل آباد

04262473

گوار

0427443

گواشین

0431262

گواهر

0412464

گوراند

0427375

گورچین

0432428

گورن

0427271

گوزالان

0427427

گوگدرق

04243313

گون دوغدی

04232263

گون گورمز

0427525

گونجیک

0426248

گونلو

0423236

گوی آغاج

0482561

گویج

0432525

گویجه قلعه

0424679

گویجه قملاق

0422766

لارشبستر

0472335

لاریجان

0427524

لامشان

0424631

لاهیجان

0412265

لکلر

0422843

لله لو

04245263

لمبران

0427348

لیقوان

04116326

لیلان

0422827

لیلی خانی

0427376

لیوار

0492252

ماهی آباد

0423229

مایان سفلی

04112520

مبارک آباد

0422844

متعلق

0427451

متنق

0432451

مجارشین

0412351

مجیدآباداهر

0427263

مجیدآبادمراغه

0422863

محبوب آباد

0491269

محسن آباد

0422864

محمودآباد

04275382

مرازاد

0492324

مراغه

0421

مردانقم

04275293

مردق

0421751

مرزآباد

0427551

مرزرود

04274643

مرکید

0492236

مرند

0491

مزرعه

0472342

مزرعه شادی

0427357

مسقران

0427327

مسن

0492329

مشک عنبر

0427377

مشنق

0471229

مغامیر

0424634

مغانجیق

0421745

مقصودلو

0432618

مکتو

04246352

ملایعقوب

0431276

ملک

04244333

ملک کیان

04116330

ملکان

0422822

ممان

0423234

ممقان

0412432

منور

0472351

مهترلو

0427334

مهربان

0432712

مهماندارعجب شیر

0422637

مهماندارملکان

0422841

موجمبار

0472352

مولان

0427432

مولو

0422794

میاب

0491299

میاردان

0432452

میانه

0423222

مینق

0432633

میوه رود

04273354

نادیلو

0412445

ناظم آباد

04262293

نبرین

0422632

نجف تراکمه

0427429

نچق

0427341

نرج آباد

0421728

نشق/نقاباد

04244323

نصیرآبادسفلی

0424635

نظرکهریزی

04246822

نظرلو

0472327

نعمت اله

0472332

نقاره کوب

0426291

نقدوز

0426249

نمرور

0432623

نهریق

0427358

نهند

0432516

نواسر

0427268

نوجده کوه/جوقان بزرگ

0432421

نوجه ده

0412276

نوجه ده بهشتی

0427437

نوجه ده رجائی

04274484

نوجه ده سادات

0432434

نوجه مهر

0492319

نودلق

04243227

نوشیروان

0492326

نیچران

0432535

نیق

0427278

هاوستین

0491286

هبش

04227592

هجران دوست

04274483

هراب

0432453

هرزندجدید

0491237

هرزندعتیق

0491291

هرکلان

0422633

هروان

0431277

هروی

04116332

هریس سراب

0432612

هریس شبستر

0472256

هریس مراغه

04217414

هزارباران

04114325

هشترود

0424622

هفت چشمه

0412447

هلان اهر

0426297

هلان صفرعلی

0427277

هلق

0492312

هندلان

0424435

هوجقان

0491244

هوراند

0427262

هولیق

0431264

هووای

0427261

وانق سفلی

0431274

وانلوجق

0491239

وایقان اهر

04275474

وایقان شبستر

0472227

ورجوی

0421722

ورزقان اهر

0427324

ورزقان میانه

0424328

ورقه علیا

04246753

ورکش

0472346

ورگهان

04262363

ورنکش

0424332

وظیفه خوران

0424628

ولنجیق

0422644

ولی کندی

04246826

ونجان

04244324

ویجینی

0426243

ویران قیه

04246713

یالقوزآغاج مرند

0491238

یالقوزآغاج میانه

04243225

یامچی

0492216

یانبلاغ

04227596

یانیق

04246824

یاورکندی

0426253

یایچی

0422646

یخفروزان

0426237

یکان سعدی

0492287

یکان علیا

0492243

یکان کهریز

0492246

ینگجه اهر

0427321

ینگجه سراب

0431273

ینگجه عباسی

04323126

ینگجه عجب شیر

0422631

ینگجه مراغه

0421726

ینگجه میانه

04244334

ینگجه هریس

0432536

ینگی اسپران

04112570

یهرچی

04246828

یورقنلوی جدید

0422846

یوزباش کندی

0422839

یوزبند

0427433

یوسف آباد

0432422

[ چهارشنبه بیست و یکم بهمن ۱۳۸۸ ] [ 21:56 ] [ محمد ]
درباره وبلاگ

با سلام خدمت خوانندگان گرامی
از اینکه به ایمشجه آمده اید متشکریم و خوش آمد میگوییم.
ما در این وبلاگ سعی خواهیم کرد با محوریت موضوعات مرتبط با روستای ایمشجه ، برخی مسایل اعتقادی ، اجتماعی و علمی را نیز مورد بحث قرار دهیم. با امید به اینکه رضایت میهمانان عزیزمان را جلب کرده باشیم.
از کلیه خوانندگان خصوصا اهالی روستای ایمشجه و روستاهای اطراف تقاضا دارد جهت هرچه پربارتر کردن این وبلاگ و معرفی بهتر و صحیح تر ایمشجه مطالب ، نظرات و انتقادات خود را به ایمیل اینجانب (imishieh@yahoo.com) ارسال دارند.
باتشکر از همه عزیزان
"محمد"
امکانات وب

Imeshjeh google map

قالب میهن بلاگ download وبلاگ اسکین قالب بلاگ اسکای وبلاگ نویسان قالب وبلاگ دیکشنری آنلاین ایجاد فرم تماس ایجاد گالری عکس نمایش اوقات شرعی تقویم جلالی رتبه سنج گوگل مترجم سایت نمایشگر آی پی گوگل ساخت کد صوتی آنلاین آمارگیر فونت های زیباساز تغییر شکل ماوس فال حافظ فال عشق طالع بینی هندی طالع بینی ازدواج بازی آنلاین

مترجم سایت

مترجم سایت